Thể LoạI: Công cụ

none

Tính kích thước của bé

Tính kích thước của bé

2 milimet nhỏ đến 42 ngày của thai kỳ, 60 đến 89 ngày ... em bé tương lai của bạn phát triển trong bạn mỗi ngày nhiều hơn. Bạn muốn biết hôm nay bé mới biết đi bao nhiêu? Đi thôi! Để tìm hiểu em bé của bạn là bao nhiêu, chỉ cần tính toán bằng cách chỉ ra bên dưới bạn có thai bao nhiêu ngày.