Alban

Alban



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

... mà còn cả Albin, Albane, Albina. Tất cả những cái tên này đến từ tiếng Latin "albus", màu trắng ... luôn luôn là tuyết! Alban là tên của vị tử đạo Kitô giáo người Anh đầu tiên, bị chặt đầu năm 287. Nó được tổ chức vào ngày 22 tháng 6.

Alban

... mà còn cả Albin, Albane, Albina. Tất cả những cái tên này đến từ tiếng Latin "albus", màu trắng ... luôn luôn là tuyết! Alban là tên của vị tử đạo Kitô giáo người Anh đầu tiên, bị chặt đầu năm 287. Nó được tổ chức vào ngày 22 tháng 6.