Bạn có muốn con bạn tham gia một lớp khám phá?

Bạn có muốn con bạn tham gia một lớp khám phá?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

91% phụ huynh muốn con mình đến lớp khám phá. Còn bạn, bạn nghĩ gì? Bạn có muốn con bạn tham gia một lớp khám phá?

Bạn có muốn con bạn tham gia một lớp khám phá?

CóKhông

bỏ phiếu

<Kết quả>Bình luận:

  1. Coltere

    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Có một cái gì đó trong này và một ý tưởng tuyệt vời.

  2. Eldur

    đầy FOOFOL !!!

  3. Vukus

    In my opinion, they are wrong. Hãy để chúng tôi cố gắng thảo luận về điều này. Viết cho tôi trong PM, nó nói chuyện với bạn.Viết một tin nhắn