Mang thai

8. Bravo các nghệ sĩ!


8. Bravo các nghệ sĩ!

Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những người tham gia thực hiện một tác phẩm nghệ thuật chung cho em bé? Một bức tranh đẹp với ánh sáng lấp lánh, hình ảnh, trích dẫn ... hoặc hiện thực hóa một cơ thể nguyên bản với những tấm vải dệt. Bạn cũng có thể tổ chức một hội thảo bột muối và làm những bức tượng nhỏ cho trang trí nhà trẻ trong tương lai.