Em bé của bạn 0-1 tuổi

Cô gái hay chàng trai


Màu hồng dành cho bé gái và màu xanh dành cho bé trai, chai 300 ml này, được làm bằng polypropylen không thể phá vỡ, Bisphenol A miễn phí, có cổ rộng và được trang bị núm vú sinh lý chống co thắt silicon First Choice Plus để tạo sự thoải mái khi cho bé ăn. Nuk đầu tiên của tôi từ Nuk. 5,90 € bình sữa em bé màu hồng hoặc xanh 300 ml.

Màu hồng dành cho bé gái và màu xanh dành cho bé trai, chai 300 ml này, được làm bằng polypropylen không thể phá vỡ, Bisphenol A miễn phí, có cổ rộng và được trang bị núm vú sinh lý chống co thắt silicon First Choice Plus để tạo sự thoải mái khi cho bé ăn.
Nuk đầu tiên của tôi từ Nuk. 5,90 € bình sữa em bé màu hồng hoặc xanh 300 ml.