Felipe

Felipe


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Felipe

Felipe

Bắt nguồn từ Philippe, từ "philos", người bạn và "hà mã" Hy Lạp, ngựa. Tuy nhiên, chính trong Công thức 1, Felipe Massa của Brazil đã được biết đến. Anh ấy là một trong những tay đua vĩ đại nhất.

Thánh Philipphê là một trong mười hai sứ đồ của Chúa Kitô. Ông truyền giáo Scythia trước khi ngã xuống như một vị tử đạo.

Sinh nhật anh: 3/5.


Video: Albert Flamingo FELIPE REVEAL