Khác

Khuôn mặt IMake (iMagine Machine LLC)


Face iMake HD, là một ứng dụng vui nhộn bắt đầu từ khái niệm đơn giản mà trẻ em thích tạo ra và làm cho khuôn mặt từ mọi thứ xuất hiện. Nghệ sĩ của bạn sẽ có thể thực hiện bức chân dung của các nhân vật yêu thích của mình. Bao nhiêu tuổi 4 đến 6 tuổi. Giá của nó: € 1,79. Tìm nó ở đâu?

Face iMake HD, là một ứng dụng vui nhộn bắt đầu từ khái niệm đơn giản mà trẻ em thích tạo ra và làm cho khuôn mặt từ mọi thứ xuất hiện. Nghệ sĩ của bạn sẽ có thể thực hiện bức chân dung của các nhân vật yêu thích của mình.

Bao nhiêu tuổi 4 đến 6 tuổi.

Giá của nó: 1,79 €.

Tìm nó ở đâu?