Trò chơi

Tạo một nhóm bạn thân chim cánh cụt!


Brrr, trời lạnh trên băng ... Những người bạn chim cánh cụt đã thấy mình ấm lên! Để giấy tờ của bạn, keo, bàn chải và kéo! Một DIY được cung cấp cho yêu tinh của bạn bởi tạp chí Babar.

Tải xuống lược đồ