Thăm dò ý kiến

Mang thai, bạn đã tư vấn bao nhiêu lần rồi?


Cho dù với bác sĩ phụ khoa hoặc nữ hộ sinh, các kỳ thi chấm dứt thai kỳ đảm bảo theo dõi đúng cách cho sức khỏe của bạn và của em bé. Bạn đã tư vấn bao nhiêu lần trong thai kỳ?

Bạn đã tư vấn bao nhiêu lần trong thai kỳ?

Ít hơn 7 lần (giao hàng sớm) 7 lần8 lần9 lần10 lần trở lên

bỏ phiếu

<Kết quả>