Dưới đây là một trotter âm nhạc bằng gỗ để đi cùng với những bước đầu tiên của em bé. Nó chứa 16 khối gỗ để di chuyển và 2 con chim ngộ nghĩnh gây ra tiếng động khi đứa trẻ đẩy xe đẩy của mình: 99 € (Thiên nhiên và Khám phá).

Dưới đây là một trotter âm nhạc bằng gỗ để đi cùng với những bước đầu tiên của em bé. Nó chứa 16 khối gỗ để di chuyển và 2 con chim ngộ nghĩnh gây ra tiếng động khi đứa trẻ đẩy xe đẩy của mình: 99 € (Thiên nhiên và Khám phá).

Tìm nó ở đâu?

Video: Vietsub Twins - Cuộc Gọi Chuyển Tiếp. 飛線 (Tháng Tám 2020).