Khác

Từ 6 tuổi: Các hành tinh toán học


Các ứng dụng của câu đố số học, trực quan, logic đầy màu sắc và vui nhộn. Bổ sung, trừ, bội số, trình tự logic, nhận dạng mẫu, đọc thời gian, chỉ là một số kỹ năng của trò chơi này. Hơn nữa: 14 hành tinh để khám phá.Poissonrouge.com 1, 79 € cho Android và iPad. Nơi nào tìm thấy nó?

Các ứng dụng của câu đố số học, trực quan, logic đầy màu sắc và vui nhộn. Bổ sung, trừ, bội số, bộ logic, nhận dạng mẫu, đọc thời gian, chỉ là một số kỹ năng của trò chơi này.
Thêm nữa: 14 hành tinh để khám phá.
Poissonrouge.com 1, 79 € cho Android và iPad.
Tìm nó ở đâu?