Kích hoạt giao hàng ... hay không?

Kích hoạt giao hàng ... hay không?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Nếu em bé của bạn chậm chạp chóp mũi, một chuyến đi có thể được xem xét. Các điều kiện cần thiết cho việc này là gì? Bạn có thể tự thực hiện yêu cầu? Để tìm hiểu, làm bài kiểm tra của chúng tôi.

Câu hỏi (1/8)

Kích hoạt ảnh hưởng đến một phần năm bà mẹ

Điều đó đúng

câu trả lời

Theo các khảo sát mới nhất về chu sinh, khoảng 20% ​​ca sinh được kích hoạt, vì lý do y tế hoặc "thoải mái", theo yêu cầu của người mẹ.

tiếp theo