Bạn có biết Babar tốt không?

Bạn có biết Babar tốt không?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Đây là kỷ niệm của Babar. Nhưng nhân tiện, pachyderm yêu quý này của bạn bao nhiêu tuổi? Câu hỏi về hiện tượng lớn nhất của văn học thiếu nhi ở Pháp.

Câu hỏi (1/7)

Năm nay kỷ niệm Babar:

50 years.60 ans.80 năm.

câu trả lời

Babar đang thổi 80 ngọn nến! Ở Pháp, ông là anh hùng duy nhất của văn học thiếu nhi già đi cùng lúc với độc giả của mình.

tiếp theo