Video

Cách mút cho bé


Trước 2 hoặc 3 tuổi, em bé của bạn không biết cách xì mũi ... vì vậy không thể xì mũi. Làm thế nào để làm dịu anh ta khi mũi nhỏ của anh ta được thực hiện? Làm thế nào để làm sạch mũi hoặc sử dụng ruồi con? Pauline, mẹ của Amandine, 4 tháng, cho bạn thấy những cử chỉ tốt trong video.

Thành tích: Studio Kinokho
Montage: Studio Kinokho
Thành tích: Elisabeth Tzimakas, Anne-Marie Renaud (phối hợp và thiết kế thời trang)