Video

Làm thế nào để vẽ một cây Giáng sinh?


Nếu cây xinh đẹp này là vua của rừng, yêu tinh nhỏ của bạn sẽ là vua vẽ! Để vẽ nó thật dễ dàng, hãy xem các giải thích từng bước của video chúng tôi học cách rút ra từ Familiscope.

Tất cả các video của chúng tôi Tìm hiểu để vẽ

Tìm các video khác trên Familiscope.fr trang web giải trí gia đình

Thành tích: Familiscope
Montage: Familiscope
Thành tích: Familiscope