Khác

Arnold Satchel Hippopotamus Lilliputians


Hoàn toàn không thấm nước, nó không sợ mưa hay vết bẩn! Công thái học, nó được đeo ở mặt sau hoặc bằng tay nhờ tay cầm và dây đai có thể điều chỉnh. Thực tế, túi nhỏ ở mặt trước. Nó nói gì, chăn hay núm vú giả? 29 x 25 x 6 cm. Giá của nó: 38,50 € Tìm ở đâu?

Hoàn toàn không thấm nước, nó không sợ mưa hay vết bẩn! Công thái học, nó được đeo ở mặt sau hoặc bằng tay nhờ tay cầm và dây đai có thể điều chỉnh. Thực tế, túi nhỏ ở mặt trước. Những gì bạn đặt trên nó, chăn hoặc núm vú giả?
Kích thước của nó? 29 x 25 x 6 cm.
Giá của nó: 38,50 €.
Tìm nó ở đâu?