Hộp âm thanh: Bước 1

Hộp âm thanh: Bước 1We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hộp âm thanh: Bước 1

  • Cắt phần cuối của quả bóng bên ống.
  • Tạo thành khóa kéo của hộp âm thanh: véo vào đầu kia của quả bóng và quấn vài vòng bông để được khâu chặt cách mép vài mm.
  • Buộc chặt và cắt các đầu bông.