Baby-blues: bạn biết gì?

Baby-blues: bạn biết gì?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Vượt qua sự háo hức về sự ra đời của em bé của bạn, nước mắt và sự tăng động có thể lấn át bạn ... Phản ứng dữ dội này được gọi là blues baby là một đoạn rất phổ biến của hậu sinh. Làm bài kiểm tra của chúng tôi để biết thêm.

Câu hỏi (1/6)

Nhạc blues cho bé bắt đầu vào ngày sinh

Điều đó đúng. Nó sai.

câu trả lời

Cái búng tay nhỏ bé này xảy ra thường xuyên nhất là giữa ngày thứ 3 và thứ 5 sau khi sinh. Nó không bao giờ thực sự kéo dài. Nó biến mất nói chung sau một hai tuần.

tiếp theo