Khác

Avio d'Inglesina (từ 6 tháng đến 3 tuổi)


Chúng tôi yêu thích thiết kế ban đầu của xe đẩy này (một thiết kế không có đinh tán), kích thước nhỏ, ô gấp và khả năng cơ động. Nó được bán trang bị tốt: mui xe, lan can, giỏ lưu trữ lớn, đồ uống, che mưa và bộ điều hợp cho giá đỡ và / hoặc ghế xe Huggy. Nó +: bổ sung dệt huỳnh quang trên mui xe làm cho nó có thể nhìn thấy trong bóng tối. Giá của nó: 524 €.

Chúng tôi yêu thích thiết kế ban đầu của xe đẩy này (một thiết kế không có đinh tán), kích thước nhỏ, ô gấp và khả năng cơ động. Nó được bán trang bị tốt: mui xe, lan can, giỏ lưu trữ lớn, đồ uống, che mưa và bộ điều hợp cho giá đỡ và / hoặc ghế xe Huggy.
+ các chất bổ sung lân quang trên mui xe làm cho nó có thể nhìn thấy trong bóng tối.
Giá của nó: 524 €.