Khác

Xưởng nấu bánh popo


Với hộp này, đầu bếp bánh ngọt của bạn có tất cả các phụ kiện cần thiết để làm bánh cupcake và các loại Whoopies khác (bao gồm cả thuốc nhuộm!). Cũng trong hộp: một tờ rơi 40 trang để hiểu cách thức hoạt động của men hoặc tại sao người da trắng cho phép bánh phồng lên. Từ 10 tuổi. Giá: 29,90 € Tìm ở đâu? www.eveiletjeux.com

Với hộp này, đầu bếp bánh ngọt của bạn có tất cả các phụ kiện cần thiết để làm bánh cupcake và các loại Whoopies khác (bao gồm cả thuốc nhuộm!). Cũng trong hộp: một tờ rơi 40 trang để hiểu cách thức hoạt động của men hoặc tại sao người da trắng cho phép bánh phồng lên. Từ 10 tuổi.

Giá: 29,90 €

Tìm nó ở đâu? www.eveiletjeux.com